Thursday, February 27, 2020

Przedmiot Projektowanie oprogramowania prowadzony jest w formie laboratoriów komputerowych.

 1. W ramach zajęć studenci opracowują indywidualny projekt, z którego postępy prezentowane są na wyznaczonych zajęciach.
 2. Sprawozdanie zawierające aktualny stan projektu należy przesłać do prowadzącego przed zajęciami określonymi w planie pracy zgodnie z instrukcją poniżej.
 3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 4. Nieobecność nie zwalnia z obowiązku przesłania sprawozdania.
 5. Student jest zobowiązany do prezentacji swojego projektu na 14 lub 15 zajęciach.
 6. Szczegółowy opis zasad obowiązujących w ramach zajęć można pobrać tutaj.

Tematyka zajęć

ETAP I - termin oddania 4 zajęcia

 1. Zajęcia organizacyjne - wybór tematu
 2. (10pkt.) Wizja, słownik
 3. (10pkt.) Model domenowy, reguły biznesowe

ETAP II - termin oddania 8 zajęcia

 1. (2.5pkt.) Specyfikacja wymagań
 2. (2.5pkt.) Diagram przypadków użycia
 3. (25pkt.) Specyfikacja przypadków użycia, model informacyjny
 4. (12.5pkt.) Prototyp interfejsu

ETAP III - termin oddania 11 zajęcia (24.12.2019)

 1. (7.5pkt.) Architektura systemu.
 2. (10pkt.) Projekt Bazy danych
 3. (15pkt.) Realizacja przypadków użycia
 4. (0pkt.) Konsultacje

ETAP IV - termin oddania 13-14 zajęcia

 1. (22,5pkt.) Implementacja interfejsu zgodnie z projektem.
 2. (5pkt.) Podłączenie logiki aplikacji do interfejsu.
 3. (5pkt.) Testy jednostkowe
 4. (12.5pkt.) Przypadki testowe dla PU. Automatyzacja testów funkcjonalnych. Badanie jakości projektu.

PREZENTACJA PROJEKTU - ok. 10 minut na osobę (max. 15 pkt)

Rezerwacja terminu

Część I - ok. 4 minut

 1. Krótka prezentacja projektu a. wizja b. diagram przypadków użycia c. wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Można oprzeć się na prezentacji wykorzystującej analizę SWOT

 1. Przedstawienie wybranych funkcjonalności (2 PU)
 2. Przedstawienie składowej bazodanowej

Część II - ok. 6 minut

 1. Prezentacja funkcjonalności aplikacji
 2. Prezentacja kodu
 3. (opcja) metryki aplikacji
 4. Testy

Przesyłanie projektów

 1. Każdorazowo należy przesłać jedynie fragment projektu z danego etapu.
 2. Projekt należy przesłać jako plik pdf wraz z archiwum zawierający źródła diagramów, interfejsów itp. - to oznacza, że mail powinien zawierać maksymalnie 2 załączniki !!!
 3. Projekty należy przesłać wykorzystując przygotowany do tego formularz
 4. Projekty wysłane w inny sposób nie będą sprawdzane.

Wyciąg z zasad oceniania

 1. Maksymalna liczba punktów z poszczególnych etapów:
  • Etap I - 20 pkt
  • Etap II - 42,5 pkt (30 + 12,5)
  • Etap III - 32,5 pkt (25 + 7,5)
  • Etap IV - 47,5 pkt (35 + 12,5)
 2. Proponowana skala ocen:
  • 2.0 - (0, 55)
  • 3.0 - <55,66)
  • 3.5 - <66,77)
  • 4.0 - <77,88)
  • 4.5 - <88,99)
  • 5.0 - <99,110)
  • 5.5 - <110,142,5>

Oceny

Oceny

Do końca semestru pozostało