Friday, November 15, 2019

Technologie informacyjne prowadzone są w formie laboratoriów

 1. W ramach zajęć studenci rozwiązują listy przedstawione przez prowadzącego.
 2. Studenci przygotowują indywidualne projekty.
 3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Na ocenę z przedmiotu składają się:

 1. Oceny z realizacji projektów w skali od 0 do 5, na które składa się:
  • przesłane rozwiązanie,
  • (opcjonalna) odpowiedź ustna.
 2. Ocena z kolokwium (o ile zostanie zrealizowane).

Listy

 1. MS Word - brak listy, prosze skupić się na projekcie :)
 2. MS Excel podstawy
 3. MS Excel analiza danych, dane
 4. MS Access
 5. MS Powerpoint - TBA
 6. MS Visio - TBA

Termin przesłania projektów

 1. MS Word - TBA
 2. MS Excel - TBA
 3. MS Visio - TBA
 4. MS Access - TBA
 5. MS Powerpoint - TBA

Wymagania projektowe

 1. Edytor tekstów (MS WORD)
 2. Arkusz kalkulacyjny (Excel)
 3. MS Visio
 4. MS Access - TBA
 5. MS Powerpoint - TBA

Sposób przysłania projektów

 1. Projekty należy przesłać przy wykorzystaniu systemu zgłaszania prac.
 2. Pliki powinny być przygotowane zgodnie z nazewnictwem: {nr_grupy}-{NazwiskoImie}
 3. Po wyznaczonym terminie oddanie projektu nie jest możliwe.

Zgłaszanie obecności

Kliknij

Oceny

Off topic