Thursday, August 06, 2020

Technologie informacyjne prowadzone są w formie laboratoriów

 1. W ramach zajęć studenci rozwiązują listy przedstawione przez prowadzącego.
 2. Studenci przygotowują indywidualne projekty.
 3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Na ocenę z przedmiotu składają się:

 1. Oceny z realizacji projektów w skali od 0 do 5, na które składa się:
  • przesłane rozwiązanie,
  • (opcjonalna) odpowiedź ustna.
 2. Ocena z kolokwium (o ile zostanie zrealizowane).

Listy

 1. MS Word - brak listy, prosze skupić się na projekcie :)
 2. MS Excel podstawy
 3. MS Excel analiza danych, dane
 4. MS Access
 5. MS Access 2
 6. MS Powerpoint - TBA
 7. MS Visio - TBA

Termin przesłania projektów - ical

 1. MS Word - 30.11
 2. MS Excel - 30.12
 3. MS Visio - 24.01 (HARD DEADLINE)
 4. MS Access - 24.01 (HARD DEADLINE)
 5. MS Powerpoint - 24.01 (HARD DEADLINE)

Wymagania projektowe

 1. Edytor tekstów (MS WORD)
 2. Arkusz kalkulacyjny (Excel)
 3. MS Visio
 4. MS Access
 5. MS Powerpoint

Sposób przysłania projektów

 1. Projekty należy przesłać przy wykorzystaniu systemu zgłaszania prac.
 2. Pliki powinny być przygotowane zgodnie z nazewnictwem: {nr_grupy}-{NazwiskoImie}
 3. W tresci wiadomości nalezy podać jaki projekt jest przesyłany.
 4. Po wyznaczonym terminie oddanie projektu nie jest możliwe.

Zgłaszanie obecności

Kliknij

Oceny

Off topic