Saturday, January 16, 2021

Zgłaszanie prac zaliczeniowych

Za każdym razem kiedy zaistnieje potrzeba przesłania pracy zaliczeniowej należy skorzystać z poniższej instrukcji.

W celu przesłania pracy należy użyć formularza.

st=>start: Praca do wysłania e=>end: koniec op1=>operation: Formularz z praca do przesłania jest przygotowany|success sub1=>subroutine: Popraw formularz|success cond=>condition: Wszystkie załączniki i odpowiedzi zostały uwzględnione?|invalid io=>inputoutput: Ocena w trakcie|calm st->op1->cond cond(yes)->io->e cond(no)->sub1(right)->op1

Do końca semestru pozostało