dr inż. Krystian Wojtkiewicz

Pracownia: Uczenie Maszynowe
Katedra Informatyki Stosowanej
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska

Software Engineering 90%
Database Modelling 95%
Knowledge Engineering 85%
Project Management 95%