Friday, April 19, 2024

Seminarium

Cel

 • Celem seminarium jest prezentacja wybranych tematów związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem zespołami realizującymi projekty informatyczne.
 • Tematy obejmują m.in. zagadnienia doboru członków zespołu, rekrutacji pracowników w firmach informatycznych, motywowania, rozwiązywania konfliktów, pracy grupowej.

Ogólna organizacja seminarium

 • Liczba uczestników seminarium - 20
 • Liczba terminów spotkań - 7 x 2h
 • Każdy uczestnik przygotowuje i przedstawia 1 temat.
 • W czasie jednego seminarium odbędywa się prezentacja maksymalnie 3 tematów
 • Każdy prezentujący ma do dyspozycji slot 30 min = 20-25 min. prezentacja „na żywo” z wykorzystaniem slajdów + 5-10 min. na dyskusję

Ocena

 • Ocenie podlega:

  1. Jakość opracowanej prezentacji tematu
  2. Jakość przedstawienia tematu „na żywo”
  3. Jakość dyskusji nad tematem (trzeba ją zainspirować)
 • Dodatkowe reguły:

  1. jeżeli temat nie zainteresuje uczestników i nie będzie dyskusji – ocena – 0.5
  2. nagradzana będzie aktywność w dyskusji nad każdym tematem
  3. osoba, która weźmie udział w dyskusji nad co najmniej 5 tematami – ocena + 0.5
  4. osoba, która nie weźmie udziału ani razu w dyskusji– ocena – 0.5

Prezentacja

 • Zawartość

  1. Temat prezentacji po polsku i po angielsku
  2. Wprowadzenie: wyjaśnienie podstawowych pojęć, celów, zastosowań itp. oraz słownik terminologiczny polsko-angielski.
  3. Główna część prezentacji: powinna być zilustrowana schematami, infografikami, tabelami, zestawieniami cech itp.
  4. Docenione będzie pokazanie narzędzi wspomagających, np. bezpłatnych testów onlinowych, standardowych ankiet, kwestionariuszy itp.
  5. Podsumowanie: powinno zawierać omówienie znaczenia i zastosowania w firmach informatycznych.
  6. Spis wykorzystanej literatury: strony internetowe, e-booki, tutoriale i przewodniki, artykuły naukowe. Ważne podanie pełnego opisu bibliograficznego wraz z rokiem wydania. Literatura powinna obejmować nie tylko artykuły z Wikipedii oraz Encyklopedii Zarządzania, ale i :
   • Co najmniej 3 inne źródła w języku polskim
   • Co najmniej 3 źródła w języku angielskim
  7. Zagadnienia do dyskusji – 2-3 zagadnienia ułatwiające rozpoczęcie dyskusji nad prezentowanym tematem
 • Układ

  • Każdy prezentujący składuje swoją prezentacje w pliku pptx lub pdf poprzez MS Teams
  • Jeżeli prezentujący, który korzystał z e-booka, tutorialu, przewodnika itp. w pliku pdf, to pakuje go zipem razem z prezentacją i przesyła przez MS Teams.
  • Prezentacja powinna być wgrana do końca dnia, w którym temat był wygłaszany.

Tematy prezentacji

1 Nazewnictwo i struktura stanowisk pracy w firmie IT
2 Cechy i umiejętności dobrego programisty
3 Role i odpowiedzialności menedżera projektu
4 Algorytmiczne zadania w czasie rekrutacji programistów
5 Najczęstsze pytania w czasie rekrutacji programistów
6 Test badania kompetencji Harrisona
7 Testy osobowości MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
8 Testy osobowości Big Five
9 Testy osobowości DISC
10 Piramida potrzeb Maslowa a motywacja
11 Teoria motywacji ERG Alderfera
12 Teoria X i Y McGregora
13 Teoria motywacji McClellanda
14 Motywacyjna teoria oczekiwań Vrooma
15 Teoria wzmocnień Skinnera
16 Technika Okna Johari
17 Koło konfliktu Moore’a
18 Strategie rozwiązywania konfliktów Thomasa-Killmanna
19 Techniki facylitacji grupowej
20 Zarządzanie pracą zdalną i wirtualnym zespołem
21 Aspekty psychologiczne pracy zdalnej

Do końca semestru pozostało