Saturday, January 16, 2021

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

Poniedziałek: 17:00 - 19:00

Środa: 17:00 - 19:00

Czwartek: 15:00 - 17:00

Konsultacje odbywają się w D2-302b na kampusie PWR.

W celu umówienia się na konsultacje należy wypełnić formularz kontaktowy.

st=>start: Potrzeba konsultacji e=>end: Koniec op1=>operation: Rezerwacja czasu ze szczegółami potrzebnych konsultacji|success sub1=>subroutine: Zaktualizowanie szczegółów zapytania|success cond=>condition: Szczegóły zostały zaakceptowane?|invalid io=>inputoutput: Konsultacje w trakcie|calm st->op1->cond cond(yes)->io->e cond(no)->sub1(right)->op1