Sunday, July 14, 2024

Godziny konsultacji

Konsultacje odbywają się online lub w D2-302b na kampusie PWR (po wcześniejszym umówieniu).

st=>start: Potrzeba konsultacji e=>end: End op1=>operation: Wysłano żądanie konsultacji|success sub1=>subroutine: Popraw żądanie|success cond=>condition: Wszelkie ustalenia zostały poczynione?|invalid io=>inputoutput: Odbycie konsultacji|calm st->op1->cond cond(yes)->io->e cond(no)->sub1(right)->op1

Do końca semestru pozostało