Monday, January 30, 2023

Godziny konsultacji

Konsultacje odbywają się online za pośrednictwem Google Meet lub w D2-302b na kampusie [PWR](https://goo.gl/maps/qWjM6eU5nnq) (po wcześniejszym umówieniu).

st=>start: Potrzeba konsultacji e=>end: Koniec op1=>operation: Rezerwacja czasu ze szczegółami potrzebnych konsultacji|success sub1=>subroutine: Zaktualizowanie szczegółów zapytania|success cond=>condition: Szczegóły zostały zaakceptowane?|invalid io=>inputoutput: Konsultacje w trakcie|calm st->op1->cond cond(yes)->io->e cond(no)->sub1(right)->op1

Do końca semestru pozostało