Saturday, May 15, 2021

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

Środa - 9:00 - 11:00

Czwartek - 11:00 - 13:00

Konsultacje odbywają się w D2-302b na kampusie PWR.

W celu umówienia się na konsultacje należy wypełnić formularz kontaktowy.

st=>start: Potrzeba konsultacji e=>end: Koniec op1=>operation: Rezerwacja czasu ze szczegółami potrzebnych konsultacji|success sub1=>subroutine: Zaktualizowanie szczegółów zapytania|success cond=>condition: Szczegóły zostały zaakceptowane?|invalid io=>inputoutput: Konsultacje w trakcie|calm st->op1->cond cond(yes)->io->e cond(no)->sub1(right)->op1