Sunday, September 27, 2020

Projekty, w których jestem zaangażowany:

  1. Semantic Knowledge Base, prowadzony przez KIEG
  2. Unified Process Metamodel - temat mojej pracy doktorskiej
  3. Association Oriented Metamodel, prowadzony przez KIEG
  4. Analysis, Processing and Recognition - prowadzony przez KIEG
  5. Technologia oceny ciągłej jakości surowców w czasie przyjęcia do magazynowania jak i w czasie całego procesu magazynowania na wszystkich etapach - Agropol

Projekty zakończone lub takie, w których nie biorę już udziału:

  1. Laboratorium Nowoczesnych Technologii - Uniwerystet Opolski, lider projektu
  2. JavaTech - koło naukowe PWr
  3. Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – DSR S.A.
  4. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia usprawnień sprzętowych TopShow3D oraz w zakresie oprogramowania mających za zadanie automatyczną, adaptacyjną i wydajną obliczeniowo segmentację sekwencji obrazów jako narzędzi tworzenia treści wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości - TOP COOP KONRAD MAJ
  5. Deep Recommendation based on Collective Knowledge - Politechnika Wrocławska, finansowanie w ramach programu DAAD