Sunday, July 14, 2024

Projekty, w których jestem zaangażowany:

 1. Semantic Knowledge Base, prowadzony przez KIEG
 2. Unified Process Metamodel - temat mojej pracy doktorskiej
 3. Association Oriented Metamodel, prowadzony przez KIEG
 4. Analysis, Processing and Recognition - prowadzony przez KIEG
 5. HAPADS: Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and the Public - Politechnika Wrocławska

Projekty zakończone lub takie, w których nie biorę już udziału:

 1. Laboratorium Nowoczesnych Technologii - Uniwerystet Opolski, lider projektu
 2. JavaTech - koło naukowe PWr
 3. Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – DSR S.A.
 4. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia usprawnień sprzętowych TopShow3D oraz w zakresie oprogramowania mających za zadanie automatyczną, adaptacyjną i wydajną obliczeniowo segmentację sekwencji obrazów jako narzędzi tworzenia treści wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości - TOP COOP KONRAD MAJ (PM)
 5. Deep Recommendation based on Collective Knowledge - Politechnika Wrocławska, finansowanie w ramach programu DAAD
 6. Technologia oceny ciągłej jakości surowców w czasie przyjęcia do magazynowania jak i w czasie całego procesu magazynowania na wszystkich etapach - Agropol
 7. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów - Uniwerystet Opolski (PM)
 8. AriadnaLife - Aktywny System Poszukiwania i Ratownictwa - Trackimo sp. z o.o. (Kierownik B+R)
 9. An intelligent system for creating maps for 3D games based on the Unreal Engine using machine learning techniques - Spacewalkers
 10. Doskonała nauka - Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems - Politechnika Wrocławska