Thursday, December 07, 2023

Przedmiot Projektowanie baz danych - ORACLE prowadzony jest w formie wykładów i laboratoriów komputerowych.

  1. W ramach zajęć studenci zapoznają się z coraz bardziej zaawansowanymi zagadnieniami związanymi z obsługą baz danych w środowisku SZBD Oracle.
  2. W trakcie zajęć studenci rozwiązują zadania z przekazanych list i prezentują postępy na zajęciach.
  3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
  4. Szczegółowy opis zasad obowiązujących w ramach zajęć opisane są na niniejszej stronie, która jest aktualizowana w miarę potrzeb.

Aktualnie przedmiot prowadzę jedynie w języku ANGIELSKIM

Do końca semestru pozostało