Thursday, February 27, 2020

Przedmiot Projektowanie baz danych prowadzony jest w formie laboratoriów komputerowych.

 1. W ramach zajęć studenci w grupach max. 3 osobowych opracowują projekty bazodanowe, z którego postępy prezentowane są na zajęciach.
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 3. Szczegółowy opis zasad obowiązujących w ramach zajęć można pobrać tutaj.

Tematyka zajęć

tutaj

Przesyłąnie rozwiązań

 1. Każdorazowo należy przesłać zadania zgodnie z terminarzem.
 2. Zadania należy przesłać jednorazowo dla swojej grupy, jako plik pdf oraz archiwum zawierające źródła diagramów, interfejsów, SQL itp. - to oznacza, że mail powinien zawierać maksymalnie 2 załączniki !!!
 3. Zadania należy przesłać wykorzystując przygotowany do tego formularz
 4. Zadania wysłane w inny sposób nie będą sprawdzane.

Terminy

 • Zadanie 1-3 - 8.11.2019
 • Zadanie 4-7 - 29.11.2019
 • Zadanie 8-10 - 20.12.2019
 • Zadnie 11-13 - 17.01.2020

Oceny

TBA

Do końca semestru pozostało